Nos trasladamos
Foto slide 1
Retro

Més de 50 anys d’experiència en aquests vehicles.

La nostra especialització consisteix en l’assessorament i la gestió per la legalització de la documentació d’aquests vehicles. Un procés en el que intervenen diferents agents que requereixen d’un anàlisis sobre cada vehicle a legalitzar.

  • Matriculació de Vehicles Històrics procedents de l’estranger
  • Matriculació de Vehicles Històrics amb matricula espanyola
  • Transferència de Vehicles històrics, encara que no estigui al corrent la revisió ITV
  • Rehabilitació i transferència de vehicles donats de Baixa Temporal o Definitiva
  • Matriculació Ordinària de Vehicles procedents de l’estranger

Tots aquest casos també poden solucionar-se si no es pot localitzar al titular del vehicle o si es manca de documentació, a excepció de la Matriculació Ordinària.

Per Rehabilitar els Turismes donats de Baixa Per Deixalleria, la Baixa ha de ser anterior al 2004.
A les Motocicletes no es precisa aquest requisit.

D’ acord amb el Reial Decret 1247/1995, es consideren com a Vehicles Històrics els que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys des de la data de la seva fabricació o primera matriculació. Amés també poden afegir-se els que tinguin un interès especial per haver pertanyut a personalitat rellevant o hagin intervingut en algun esdeveniment de transcendència històrica.