Nos trasladamos

Company Services

More Services

Administració de finques /a>


Llibre d'edifici, comptes, pressupostos, desnonaments, responsabilitat decennal...

La creixent oferta de serveis comuns de moltes comunitats de veïns fa necessària l'existència d'una administració integral i professional d'aquests serveis. Mitjançant aquest enfocament, gestionem el manteniment de tots els serveis i prestacions comunes de la seva comunitat, amb l'objectiu final d'incrementar el valor del seu habitatge.

 • Constitució de comunitats de propietaris
 • Legalització de llibres d'actes
 • Confecció de les convocatòries de junta de propietaris amb assistència a la mateixa
 • Redacció i enviament a tots els propietaris de les actes de les juntes
 • Elaboració del pressupost de despeses de l'exercici i la liquidació anual
 • Administració de pisos i locals arrendats, elaborant les diferents liquidacions d'ingressos i despeses, i gestionant les declaracions que si escau siguin necessàries.
Tornar
 • Oferim la gestió en una àmplia gamma d'assegurances i seleccionem les companyies que s'ajusten millor a les seves necessitats.

 • Vehicles

  Assistència en viatge, punxades, falta de gasolina, etc. Oferim àmplies cobertures i una assistència completa per a l’automòbil amb garanties que marquen la diferència amb la millor assegurança de cotxe, i tot a uns preus competitius

 • Accidents

  Previsió per assegurar la seva economia i la de la seva família en el cas que tingui un accident, possibilitat de múltiples opcions, des del segur estàndard fins a solucions específiques.

Our Offices